elements
elements
elements
elements

o nas

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku

został utworzony na mocy Uchwały Nr 578/XXXIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w celu przygotowania osób z niepełnosprawnością do niezależnego oraz – w miarę indywidualnych możliwości – aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Swoją działalność rozpoczął 1 października 2021 roku przy Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym nr 2 w Płocku. Jest to drugi taki ośrodek w Polsce, w którym osoby kończące szkołę znajdą pracę

ZAZ działa w oparciu o następujące akty prawne:

ustawa
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
ustawa
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Podstawowym celem ZAZ jest

aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników.

Zakład zatrudnia 28 osób,

w większości absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku, z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, przy pracach ogrodniczych oraz porządkowych na terenie Ośrodka oraz innych instytucji miejskich, jak również w podmiotach komercyjnych. Osoby te ponadto zajmują się obsługą groty solnej i komory hiperbarycznej.

Osoby z niepełnosprawnością dzięki pracy w ZAZ posiadają swoją niezależność, czują się potrzebne i aktywnie funkcjonują w lokalnej społeczności.

Pracownicy, którzy dzięki ZAZ osiągną odpowiedni poziom umiejętności zawodowych będą mieli szansę na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy zgodnie z preferencjami i predyspozycjami.

Skip to content