elements
elements
elements
elements

Komora hiperbaryczna

Komora Komora hiperbaryczna

Terapia hiperbaryczna to zabieg leczniczy, którego działanie opiera się na wykorzystaniu czystego tlenu w warunkach odpowiednio wysokiego ciśnienia. Ciśnienie w komorze hiperbarycznej może sięgnąć wartości nawet trzy razy wyższej od wartości ciśnienia atmosferycznego. Dzięki temu niweluje fizjologiczne bariery tlenu w przenikaniu do komórek i umożliwia dostarczenie komórkom zwiększonych dawek tlenu, co sprzyja leczeniu wielu schorzeń. Do stworzenia odpowiednich warunków takiej terapii wykorzystuje się właśnie komorę hiperbaryczną

Działanie Działanie komory hiperbarycznej

Leczenie różnych chorób i dolegliwości w komorach hiperbarycznych to zabieg nazywany hiperbarią tlenową (HBO). W warunkach normalnych dostarczanie tlenu do organizmu pozostaje uzależnione od ukrwienia konkretnego obszaru ciała. W warunkach panujących w komorze hiperbarycznej tlen ma właściwość przenikania nawet do nieukrwionych miejsc organizmu. Zwiększenie poziomu tlenu stwierdza się również we krwi, limfie i płynie mózgowo-rdzeniowym. Dzieje się to dzięki ciśnieniu, którego wartość w komorze wynosi minimum 1,4 ATA, ale standardowo wykorzystuje się zwykle 2,5 ATA.
Przebywając w komorze hiperbarycznej, pacjent wdycha czysty tlen, przy czym może robić to w pozycji siedzącej lub leżącej. Bywa, że w trakcie terapii może towarzyszyć mu nieprzyjemne uczucie podobne do tego, którego doświadcza się podczas startowania i lądowania samolotu.

Hiperbaria Hiperbaria tlenowa – przebieg

Zabieg w komorze hiperbarycznej trwa około 45–60 minut, ale podzielony jest na trzy cykle przedzielone kilkuminutowymi przerwami. Przed poddaniem się terapii wymaga się od pacjenta, by rozebrał się do samej bielizny lub pozostał w spodenkach i koszulce. Należy również zdjąć z siebie wszelkie ostre przedmioty. Po wejściu do komory hiperbarycznej następuje stopniowe zwiększanie ciśnienia do momentu osiągnięcia wymaganej wartości, a następnie utrzymanie tej wartości na stałym poziomie.
W celu uzyskania wymiernego rezultatu należy regularnie poddawać się seansom terapii w komorze hiperbarycznej. Czas i liczba zabiegów oraz wysokość ciśnienia dostosowuje się indywidualnie do konkretnego pacjenta. Tego rodzaju terapię uznaje się za zabieg bezpieczny i nieinwazyjny, chociaż istnieje ryzyko skutków ubocznych, które mogą wystąpić u niektórych pacjentów. Do najczęściej występujących zalicza się bóle głowy, wymioty, a także zmęczenie będące skutkiem zbyt dużego ciśnienia w komorze hiperbarycznej lub zbyt długiego czasu przebywania w niej.

Wskazania Komora hiperbaryczna – wskazania

Wskazaniem do terapii w komorze hiperbarycznej są wszelkiego rodzaju schorzenia, które wymagają poprawy procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Metoda ta wpływa również hamująco na proces starzenia, a także wspomaga odżywienie i regenerację komórek.
Terapię w komorze hiperbarycznej zaleca się osobom cierpiącym z powodu szeregu schorzeń i dolegliwości o przebiegu ostrym i przewlekłym. Na liście chorób o przebiegu ostrym, które są wskazaniem do leczenia hiperbarią tlenową, a także objęte są refundacją NFZ, to:
 1. Choroba dekompresyjna – najczęściej dotyka nurków oraz pilotów samolotów; w organizmie pojawiają się pęcherzyki gazu (zwykle azotu), które należy jak najszybciej usunąć, ponieważ mogą powodować duszności, obrzęk płuc, a nawet uszkodzenie rdzenia kręgowego;
 2. Zatrucia tlenkiem węgla – terapia HBO jest najskuteczniejszą metodą leczenia tego groźnego dla życia zatrucia;
 3. Zator gazowy powstały np. podczas operacji lub cewnikowania;
 4. Urazy mięśniowo-szkieletowe oraz wielonarządowe;
 5. Niedokrwienie tkanek miękkich o charakterze ostrym;
 6. Martwicze zakażenie tkanek miękkich;
 7. Oparzenia II i III stopnia;
 8. Głuchota, która jest wynikiem urazu akustycznego lub ma charakter idiopatyczny.

Skuteczność komór hiperbarycznych jest potwierdzona również w przypadku przewlekłych chorób skóry, różnych stanów zapalnych, odmrożeń, złamań, stłuczeń, anemii spowodowanej utratą krwi, a także wspomagająco w leczeniu grzybicy. HBO poleca się również przy schorzeniach układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca), udarze mózgu oraz w celu wzmocnienia układu odpornościowego w sepsie. Metoda ta wpływa również hamująco na proces starzenia, a także wspomaga odżywienie i regenerację komórek, dlatego znajduje zastosowanie również w medycynie estetycznej i kosmetologii.
Potwierdzono skuteczność terapii w komorze hiperbarycznej w leczeniu trudno gojących się ran. Widoczna poprawa w gojeniu się ran następuje już po 2-4 tygodniach u osób do 60. roku życia. Nieco wolniej postęp obserwuje się u osób starszych, ale po 6 tygodniach zabiegów gojenie się ulega przyspieszeniu.

Przeciwwskazania Komora hiperbaryczna – przeciwwskazania

Niestety nie każdy pacjent może poddać się terapii w komorze hiperbarycznej, a w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Głównymi i bezwzględnymi przeciwwskazaniami do HBO są chemioterapia oraz nieleczona odma opłucnowa.
Zabiegów w komorze hiperbarycznej nie należy wykonywać w przypadku przyjmowania niektórych leków, w tym bleomycyny, doksorubicyny, cisplatyny, disulfiramu oraz antybakteryjnego Mafenide acetate. Inne przeciwwskazania do zabiegów w komorze hiperbarycznej, które należy skonsultować z lekarzem, to:
 1. Rozrusznik serca;
 2. Ciąża;
 3. Klaustrofobia;
 4. Infekcje wirusowe, szczególnie płuc lub zatok;
 5. Gorączka;
 6. Sferocytoza;
 7. Rozedma płuc;
 8. Nowotwory leczone chemioterapią – w przypadku leczenia radioterapią HBO może być wskazana, ponieważ zwiększa podatność zmian nowotworowych na promieniowanie, a do tego łagodzi martwicę popromienną oraz uszkodzenia tkanek;
 9. Padaczka lub obniżony prób drgawkowy (skłonność do drgawek i dreszczy);
 10. Operacje przeprowadzane w okolicach klatki piersiowej lub kości skroniowej;
 11. Zapalenie nerwu wzrokowego przechorowane w przeszłości.

Powikłania Komora hiperbaryczna – powikłania

Korzystanie z terapii hiperbarycznej wiąże się z ryzykiem powikłań, które może spowodować wysokie ciśnienie w komorze lub toksyczne działanie sprężonego tlenu. Ze względu na możliwe negatywne efekty leczenia niezwykle ważny jest dokładny wywiad lekarski przed rozpoczęciem HBO oraz wykluczenie wszelkich przeciwwskazań do zabiegów.
Do najczęstszych powikłań leczenia metodą hiperbarii tlenowej należą:
 1. Uraz ciśnieniowy ucha – sposobem na przeciwdziałanie jest wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym podczas przebywania w komorze hiperbarycznej, wykorzystując m.in. próbę Valsalvy i przełykając ślinę;
 2. Uraz ciśnieniowy zatok – może wystąpić u osób z objawami alergicznymi i infekcją zajmującą górne drogi oddechowe;
 3. Czasowa krótkowzroczność (u osób z dalekowzrocznością może wystąpić poprawa widzenia) – objaw mija po 6–8 tygodniach;
 4. Zatrucie tlenem – podrażnienie i ból krtani, obrzęk śluzówki nosa, kaszel, problemy z oddychaniem, napad drgawkowy (tzw. grand mal);
 5. Hipoglikemia prowadząca do drgawek;
 6. Bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunki;
 7. Bóle głowy;
 8. Kaszel;
 9. Bóle w klatce piersiowej;
 10. Mrowienie lub drętwienie palców i kończyn;
 11. Choroba dekompresyjna – może wystąpić jedynie w przypadku zabiegów w komorach wieloosobowych.

Zabiegowi w komorze hiperbarycznej może towarzyszyć ból zębów spowodowany obecnością powietrza pod wypełnieniami. Dolegliwość nie jest niebezpieczna, ale może być uciążliwa.

Czas trwania zabiegu 90 minut.

- 100 zł. – pojedyncze wejście
- 900 zł. – pakiet/10 wejść
- 650 zł. – senior/osoba z niepełnosprawnością/pakiet 10 wejść
- 900 zł. – osoba dorosła z dzieckiem do 5 r. ż./pakiet 10 wejść

Dla osób posiadających Plockartę 5 % zniżki.

Skip to content