Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zazplock.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • czynimy starania, aby wszystkie dokumenty w formatach pdf, doc(x), xls(x), ppt(x) były poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • multimedia nadawane na żywo i treści od innych podmiotów są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-25, zaktualizowano dnia 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Tomasz Gorczyca – dyrektor zakładu. Możesz skontaktować się z nim mailowo tomaszgorczyca@zazplock.pl lub telefonicznie 24 369 50 81

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające możesz zgłosić skargę do Prezesa PFRON. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Aktywności Zawodowej

Adres budynku: ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock

Kontakt do kierownika administracyjnego budynku: tomaszgorczyca@zazplock.pl, 24 369 50 81

Do siedziby zakładu można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr 10, 20, 26, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 140 (przystanek przy ul. Dworcowa – odległość ok. 300 m) lub linie nr 3, 10, 15, 20, 24, 26, 35, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 120, 130, 140 (przystanek przy ul. Jachowicza, Politechnika Warszawska – odległość ok. 450 m).

 1. Teren zakładu jest ogrodzony, brama wjazdowa oraz furtka umieszczone są od strony ulicy Lasockiego.
 2. Wejście główne do budynku zakładu umieszczone jest od wewnętrznego parkingu. Podest przy drzwiach wejściowych posiada powierzchnię manewrową 270 x 320 cm. Wejście na podest możliwe jest za pomocą jednego stopnia lub podjazdu dla wózków, który znajduje się po prawej stronie wejścia. Podjazd składa się z pochylni o szerokości 120 cm wyposażonej w dwie poręcze na wysokości 75 cm i 90 cm. Drzwi wejściowe są pojedyncze, otwierane ręcznie, o szerokości ponad 90 cm z progiem o wysokości 3 cm.
 3. Sekretariat zlokalizowany jest na drugim piętrze, po prawej stronie od schodów i windy. Pracownik sekretariatu szkoły udziela informacji w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Telefon kontaktowy 24 369 50 81 lub 538 810 878.
 4. Wejście do sekretariatu zakładu ma szerokość 90 cm.
 5. W budynku znajduje się dyżurka, w której dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy lub informacji. Dyżurka znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 6. Korytarze płaskie o szerokości minimum 160 cm umożliwiające swobodne minięcie się osoby pełnosprawnej z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
 7. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia zakładu. Wejścia do sal mają szerokość 90 cm. Wszystkie klamki umieszczone na wysokości 110 cm.
 8. W budynku jest zainstalowana winda dostępna z poziomu korytarza na parterze. Wejście do windy ma szerokość 90 cm. Wymiary wewnętrzne windy:160 x 140 cm. Na panelu wyboru piętra zastosowano opisy brajlowskie, przekazywana jest również informacja głosowa.
 9. Stopnie schodów o szerokości 130 cm prowadzących na I i II piętro budynku nie posiadają wystających krawędzi, pierwszy i ostatni stopień w biegu oznaczone są żółto – czarną taśmą.
 10. Poręcze przy schodach prowadzących na I i II piętro budynku są dwustronne, umieszczone na wysokości 110 cm.
 11. Szatnia dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze oraz na drugim piętrze budynku.
 12. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze oraz na drugim piętrze budynku. Powierzchnia manewrowa dla wózków ma wymiary powyżej 150 x 150 cm. Wejście pozbawione jest progów, podłoga posiada antypoślizgowe płytki. Zamontowane są pochwyty i uchwyty ułatwiające korzystanie z wyposażenia toalety. Umywalka zamontowana jest na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej przez osoby poruszające się na wózkach.
 13. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w zakładzie wymagamy poinformowania pracownika zakładu o takiej potrzebie. W zakładzie pracują osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w pojedynczych przypadkach widok psa budzi lęk i obawę tych osób.
 15. W budynku, poza windą, nie zastosowano podpisów brajlowskich ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie jest dostępna informacja głosowa. Nie zastosowano pętli indukcyjnych przy wejściu.
 16. Zakład zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) w formie stacjonarnej.
 17. W budynku wykonana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach pożarowych.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.