Szansa na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością

17 października, 2021

– Uroczyście otworzyliśmy Zakład Aktywności Zawodowej, dzięki któremu pracę zaczęło 16 osób z niepełnosprawnością – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Zakład daje im szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i zarabianie na siebie.

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku powstał na mocy Uchwały Rady Miasta Płocka, podjętej 26 sierpnia 2021 roku w celu przygotowania osób z niepełnosprawnością do niezależnego oraz – w miarę indywidualnych możliwości – aktywnego życia.

Swoją działalność zaczął 1 października 2021 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku. Jego dyrektorem został Tomasz Gorczyca – dotychczasowy rzecznik osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem ZAZ jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, aby w przyszłości znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnością dzięki pracy w ZAZ zdobywają niezależność, czują się potrzebne i aktywnie funkcjonują w lokalnej społeczności. Osiągając odpowiedni poziom umiejętności zawodowych, będą miały szansę na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy zgodnie z preferencjami i predyspozycjami.

Zakład zatrudnia 16 osób, w większości absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku (10 pracowników) – z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym – przy pracach ogrodniczych oraz porządkowych na terenie ośrodka. Ponadto zajmują się oni obsługą groty solnej i komory hiperbarycznej. Mogą też pracować na rzecz podmiotów zewnętrznych – firm czy osób prywatnych.

Recent posts
Skip to content